S
Sexuell hälsa

handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

R
Reproduktiv hälsa

är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

H
Sexuella rättigheter

innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.

R
Reproduktiva rättigheter

omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma (Regeringen, 2006).

Målområde
8

För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen har regeringen fastställt ett övergripande nationellt folkhälsomål som även brutits ner i 11 delmål. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det åttonde målet gäller sexuell och reproduktiv hälsa

”Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa skall därför utgöra ett målområde”.

9
Exempel på nationella lagar

9
Exempel på internationella överenskommelser

Barn och unga

SRHR i skolan (SRHR.se)

Stopp min kropp (Rädda Barnen)

Vill du? (RFSU)

Hälsa och sjukvård

STI provtagning

STI följebrev

SEXIT

Äldreomsorg

SRHR och äldre (SRHR.se)

Ny i Sverige

SRHR på SFI (SRHR.se)

SRHR på SFI (SRHR.se)

Sexual- undervisning på lättare svenska (RFSU)

HVB

SRHR på HVB (SRHR.se)