SRHR på HVB

Media: 

SRHR på HVB

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personal på hem för vård och boende i Västra Götalandsregionen att integrera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fokus på hiv/STI, i behandlingsarbetet samt att etablera fungerande vårdkontakter mellan hem för vård och boende i Västra Götalandsregionen och den lokala ungdomsmottagningen.

Målgruppen för projektet är personal på hem för vård och boende inom Gryning Vård AB. Enheterna kan vara ungdomsboenden, boenden för ensamkommande ungdomar, familjevårdsenheter samt öppenvårdsenheter för ungdomar. Den indirekta målgruppen är de ungdomar som personalen arbetar mot.

Vad projektet erbjuder 

Projektet är en utbildningsinsats till personal på hem för vård och boende. Den är uppdelad i tre delar, två utbildningsdagar med samtlig personal på enheten och däremellan en processuppgift.

Projektets upplägg kan appliceras på alla HVB oavsett huvudmannaskap.

Nu finns en helt ny metodbok som bygger på material från projektet. Ladda ner den här nedan.

Kontaktuppgifter till projektledare eva.rundberg@vgregion.se 

Material: