Nylansering: En glidande skala

Nylansering: En glidande skala

Nu lanserar vi det omarbetade materialet En glidande skala, ett spel som handlar om ömsesidighet och samtycke.

Spelet syftar till att skapa  reflektion kring de olika perspektiv som finns på relationer och sex. Det är ett bra sätt att sätta igång diskussioner kring samtycke och ömsesidighet men även kring övergrepp. Eleverna får ta del av flera personers berättelser om sexuella situationer och får tillsammans resonera kring vilka upplevelser och känslor som kan uppstå. Målgrupp är elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet.