Metodmaterial

Metodmaterial

Vi jobbar hela tiden med att ta fram nya metodmaterial för arbetet med SRHR inom olika verksamheter. Materialen publiceras på vår hemsida och är alltid gratis för dig att ladda ner och använda. Här nedan hittar du ett urval av de metodmaterial vi erbjuder.

  • SRHR i skolan - metodmaterial för skolan och klassrummet 
  • Sexit - samtalsunderlag för bättre sexuell hälsa
  • SRHR i din kommun - ett verktyg som ger en introduktion till begreppet SRHR 
  • SRHR på sfi - processutbildningar för arbetslag och undervisningsmaterial för sfi-klassrummet
  • SRHR på HVB - metodbok för personal på hem för vård och boende

Vi publicerar även metodmaterial framtagna av andra organisationer och aktörer. Du kan söka efter andras material under fliken Länkar