Podcast

Sex på arbetstid

En podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplade till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet. Programmen ger också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och hur vi kan träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet. Många vårdutbildningar saknar idag utbildningsmoment om sexualitet trots att den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Podcasten är tänkt som ett stöd för dig att utveckla ditt professionella bemötande i frågor som rör SRHR.
Sex på arbetstid är en podcast som riktar sig framförallt till vårdpersonal men kan vara minst lika relevant för patienter och andra yrkesgrupper som möter människor.

Sex på arbetstid görs av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Programledare är Elin Klingvall, Jennie Fessé och Anna Skoglund. Exekutiv producent är Malin Holgersson. Ansvarig utgivare är Karin Rasper, enhetschef Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Klicka här för att prenumerera

#15 Unga och lust

19/05/14

 

Vad händer i kroppen när vi känner lust och kåthet? Hur kan vi bekräfta och stötta unga i sin sexualitet utan att problematisera?I detta avsnitt av Sex på arbetstid så svarar Fox Foxhage på våra frågor om lust och guider oss i hur vi kan prata om ungas lust utan pekpinnar.

Fox Foxhage, kurator med psykoterapeutisk och sexologisk vidareutbildning

#14 Våldtäkt

19/04/17

 

Det här avsnittet handlar om vad som är viktigt att tänka på när man vårdar personer som blivit våldtagna. Vad händer när man söker akut efter ett övergrepp och hur ser samarbetet med polisen ut? Vad finns det för traumabearbetning och stöd för den som söker hjälp långt senare? Vi samtalar om hur vården ser ut idag i olika delar av landet och också hur den skulle kunna utvecklas. Gäst i programmet är Carina Iloson, gynekolog och överläkare.

 

Carina Iloson, gynekolog och överläkare.

#13 Endometrios

19/03/18

 

Endometrios är i dag klassat som en folksjukdom och i det här avsnittet pratar vi om varför det är så många som går länge utan diagnos och behandling vid endometrios och vad som behöver göras för att begränsa lidandet. Med i programmet är Åsa Österlund, fysioterapeut och kbt-terapeut på Capio Lundby närsjukhus och Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare och professor och en del av Endometriosteamet vid Sahlgrensa Universitetssjukhuset.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios

Och här hittar en webbutbildning där du kan lära dig mer om endometrios: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-for...

 

 

Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare/ professor och Åsa Österlund, fysioterapeut/kbt-terapeut

#12 Sex och depression

19/02/19

 

En av fem kommer någon gång under livet att få en depression. Det här avsnittet handlar om hur den sexuella hälsan påverkas av att vara deprimerad. Vi pratar om lust, orgasmsvårigheter och läkemedelsbiverkningar tillsammans med Cecilia Dhejne, psykiater och klinisk sexolog vid Anova i Stockholm.

Cecilia Dhejne psykiater och klinisk sexolog

#11 Sex och cancer

19/01/22

 

Varje år får mer än 60 000 personer i Sverige cancer. För många innebär det att livet ställs på ända med tuffa behandlingar och rädslor. Något vi sällan pratar om är hur en cancerdiagnos påverkar människors sexualitet. I det här avsnittet pratar vi med två specialistsjuksköterskor i onkologi.  Vi pratar bland annat om lust, strålbehandling, torra slemhinnor och illamående.

Vi vill även tipsa om www.eftercancern.se som nämns i programmet.

I detta avsnitt intervjuar vi Lisen Heden och Linda Åkeflo, specialistsjuksköterskor i onkologi.

#10 Vad är sexologi?

18/12/19

 

En google-sökning på ordet sexologi ger 348 000 sökträffar. Frågorna kopplat till sex är många och täcker in stora delar av sjukvården. Men vad är egentligen sexologi? Och hur mycket sexologisk kunskap behöver vårdpersonal ha?

I #10 av Sex på arbetstid ger sexologerna Hanna Byström och Lars-Gösta Dahlöf svar på det och mycket mer. I slutet av avsnittet delar de dessutom med sig av sina bästa sexologiska litteraturtips.

*I programmet nämns orden fitt- och kukbärare. De är bra ord att använda av den anledningen att de inte är synonymer till kvinna och man. Det finns män med fitta, kvinnor med kuk, och personer med fitta eller kuk som inte identifierar sig som varken kvinna eller man. (Källa: RFSU)

 

Hanna Byström och Lars-Gösta Dahlöf i Sex på arbetstids studio

#9 Välbehandlad hiv

18/11/21

 

Den första december är det World Aids Day, en dag då vi uppmärksammar hiv och visar solidaritet med alla som lever med hiv. Utvecklingen av hivläkemedel har varit fantastisk och idag gör behandlingen att man kan leva länge och känna sig frisk. Dessutom gör medicinerna så att man inte överför hiv till någon annan. 

I det här avsnittet pratar vi hiv, nya utmaningar för vården och gör en framtidsspaning med en av Sveriges främsta experter på området, Magnus Gisslén.

 

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska Akademin.

#8 Sex och äldre

18/10/15

 

I #8 träffar vi Kalle Norwald, sexolog och terapeut, och pratar om äldre och sexualitet. Enligt Kalle är det inte självklart för alla att sexualitet är något vi har hela livet: ”Den grundläggande tanken att äldre personer har en sexualitet, det kan ju för vissa komma som en chock. Att man tänker att sexualiteten ska avta med tidens gång.” I detta program pratar vi mer om det och ger praktiska tips på hur man kan jobba med sexualitet i mötet med äldre.

 

Kalle Norwald, sexolog och terapeut

#7 Hypersexualitet

18/09/17

 

Att onanera all vaken tid, tvångsmässigt använda sig av telefonsextjänster eller porrsurfande på Internet, ha anonymt sex med främlingar eller betala för sexuella tjänster kan vara symtom på hypersexuell störning. Men när blir det ett problem? Och vilken hjälp kan man få?

För att svara på dessa frågor träffar vi Katarina Görts Öberg, som är psykolog, sexolog och enhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset klinik Anova. Anova är en specialistmottagning för andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Anova ansvarar också för telefonlinjen PrevenTell* som är en nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet.

I Västra Götalandsregionen finns Närhälsan Sexualmedicinskt centrum** till för personer som oroar sig över sin sexualitet. Även vårdgivare kan vända sig till mottagningen för råd och stöd.

*PrevenTell har telefonnumret 020 – 66 77 88.

**Närhälsan Sexualmedicinskt centrum finns på www.narhalsan.se/smc samt 031 – 346 06 80. Mottagningen har även telefontid på tisdagar mellan kl. 13 och 14 då man får prata direkt med vårdpersonal (031 – 346 06 90).

 

Katarina Görts Öberg i studion

#6 Trans och vården

18/08/13

 

I det här avsnittet pratar vi med Ulrika Westerlund om hur vården kan bli mer tillgänglig för transpersoner. Ulrika har haft ansvaret för en nationell utredning om transpersoners ställning och levnadsvillkor som lämnades till regeringen i december 2017.

 

Ulrika Westerlund med betänkandet som lämnades till regeringen

#5 Andrologi

18/06/18

 

Andrologi, vad är det? tänker många. Andrologi förklaras ofta som läran om mannens sexualitet och reproduktion. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier, sexuella funktioner och hormonproduktion.

I detta poddavsnitt så intervjuas Per Andreas Persson och Anna Skoglund, båda sjuksköterskor och sexologer, om hur de arbetar inom det andrologiska fältet. De berättar bland annat om hur en undersökning går till och hur man kan göra om patienten råkar få stånd.

 

Per Andreas Persson och Anna Skoglund efter att de mottagit VGR:s jämställdhetspris.

#4 Cellprov och HPV

18/05/16

 

Cellprov räddar liv! Vecka 21 (21-27 maj) är det Cellprovsveckan, en vecka som sedan sex år tillbaka i Västra Götaland uppmärksammar vikten av att ta cellprov regelbundet. I detta avsnitt pratar vi med Mia Westlund om hur ett cellprov går till, nya direktiv, HPV och vaccinering. Vi pratar också med Emma Karlsson och Sofia Wickstrand Linhem som arbetar i Närhälsans nya rullande mottagning, SRHR-bussen.  Läs mer om cellprov och cellprovsveckan på www.cellprov.se

Sofia Karlsson, Mia Westlund och Emma Wickstrand Linhem medverkar i avsnittet Cellprov och HPV

#3 Snacka sex

18/04/16

 

Vad har sex med vården att göra? Och hur kan vi lära oss att inkludera frågor om sex och sexuell hälsa i vårdmötet?

Hälso- och sjukvården har i uppdrag att arbeta förebyggande men också bota och behandla ohälsa. Arbetssättet ska vara holistiskt, dvs ta hänsyn till hela människan. Och där ingår även den sexuella hälsan. Trots det saknar många vårdutbildningar sexologiska perspektiv och både patienter och vårdpersonal rapporterar om att frågor kring den sexuella hälsan ofta uteblir.

Sex på arbetstid tar hjälp av Suzann Larsdotter för att ta reda på varför den sexuella hälsan ofta förbises i vården och hur vi kan träna på att snacka om sex. Suzann Larsdotter är legitimerad socionom och sexolog och arbetar som sakkunnig på RFSU.  

Suzann Larsdotter i poddstudion

#2 Sex som självskada

18/03/18

 

Sex som självskada innebär att en person söker sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk och/eller fysisk skada. Det orsakar stort lidande och påverkar i regel hela personens liv negativt. Studier visar att sex som självskada förekommer i större omfattning än vad man tidigare känt till. Många personer som självskadar med sex vittnar om att ha blivit bemötta med misstro och okunskap.

I det här avsnittet lär vi oss mer om sex som självskada och ger tips på hur vården kan hjälpa. Medverkande i programmet är Emma Svanholm, enhetschef och Charlotta von Mentzer, barnmorska. Båda är verksamma på Närhälsan Sexualmedicinskt centrum och SMC-pilen som är en del av verksamheten. SMC-pilen är en mottagning som är specialiserad på sexuell hälsa och sexuell utsatthet och som möter många, både unga och vuxna med erfarenheter av sex som självskada.

I programmet nämns också Mika mottagningen som är en mottagning som vänder sig till personer som har erfarenheter av sex mot ersättning, personer som skadar sig med sex och personer med erfarenhet av människohandel.

Charlotta von Mentzer och Emma Svanholm diskuterar sex som självskada i poddens andra avsnitt.

#1 Vulvasmärta

18/02/20

 

En av sex i åldrarna 18-35 lider av smärta i underlivet.  Så kallad vulvasmärta. Få söker vård och många lider i tysthet. För en del kan det leda till långvarig smärta och påverka både relationer och arbetsförmåga. I detta program samtalar vi med två personer som har stor vana att möta och behandla personer med vulvasmärta. Lene Chidekel är gynekolog och legitimerad psykoterapeut och Agneta Lundstedt är socionom och sexualrådgivare. Båda arbetar på Närhälsan Sexualmedicinskt centrum i Göteborg.

Agneta Lundstedt och Lene Chidekel medverkar i premiäravsnittet av Sex på arbetstid