Film: Normer och HBTQ i sjukvården

Film: Normer och HBTQ i sjukvården

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården har i uppdrag att bemöta alla patienter på ett inkluderande och respektfullt sätt. Samtidigt vet vi att 6 av 10 transpersoner har undvikit att söka vård på grund av rädsla för dåligt bemötande. Den här filmen handlar om hur vi kan bli bättre att bemöta och inkludera alla, t.ex. genom att bli mer medvetna om normer kring kan och sexualitet.