Ny programpunkt till årets Sex, unga och skolans roll: Brottsoffermyndigheten presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen!

Ny programpunkt till årets Sex, unga och skolans roll: Brottsoffermyndigheten presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen!

Den 4/12 anordnas Sex, unga och skolans rolls allra första rikskonferens i centrala Göteborg. Med 2018 års tema #lärandehälsa vill vi visa på hur hälsa och lärande är beroende av varandra och på att sex- och samlevnadsundervisning är ett av våra främsta verktyg för att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Konferensen sammanfattar ett händelsrikt 2018, där bland annat #metoo fortsatte leda till viktiga synliggöranden, diskussioner och debatter och sexualbrottslagen uppdaterades med krav på samtycke och en oaktsamhetsparagraf. Därför är vi extra glada att kunna presentera ytterligare en programpunkt till årets konferens som handlar om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning.

Programpunkt: Sveriges nya sexualbrottslagstiftning 

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, som tydliggör att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Därför går gränsen för straffbar gärning vid om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig eller inte. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att sprida kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen till ungdomar och till vuxna som möter ungdomar i vardagen. Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen.

Läs mer om årets konferens och anmälan här