Forum sexuell hälsa november 2018

Forum sexuell hälsa november 2018

Att uppmärksamma och behandla smärta - ett SRHR-perspektiv

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt skall möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen: Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde. 

För mer information och inbjudan, läs bifogad fil nedan.