50 miljoner till bättre sex- och samlevnadsundervisning

50 miljoner till bättre sex- och samlevnadsundervisning

Efter #metoo har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet och socialtjänsten för att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 50 av de miljonerna går till Skolverket och andra organisationer för att förbättra sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan och skapa bättre arbetsmiljö för elever, med fokus mot sexuella trakasserier. 

Såhär kommer pengarna till Skolverket att fördelas:

  • 20 miljoner till bättre sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan.
  • 20 miljoner till organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.
  • 10 miljoner kronor vardera till organisationerna: Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledarna, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA. Organisationerna ska satsa på kompetensutveckling för en bättre arbetsmiljö för elever, med fokus mot sexuella trakasserier.

Läs mer om satsningen i Regeringskansliets pressmeddelande.