#5 Andrologi

 

Andrologi, vad är det? tänker många. Andrologi förklaras ofta som läran om mannens sexualitet och reproduktion. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier, sexuella funktioner och hormonproduktion.

I detta poddavsnitt så intervjuas Per Andreas Persson och Anna Skoglund, båda sjuksköterskor och sexologer, om hur de arbetar inom det andrologiska fältet. De berättar bland annat om hur en undersökning går till och hur man kan göra om patienten råkar få stånd.

 

Bildtext: 
Per Andreas Persson och Anna Skoglund efter att de mottagit VGR:s jämställdhetspris.