Sex på arbetstid - en podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Anna Skoglund, Elin Klingvall och Suzann Larsdotter spelar in ett poddavsnitt

Sex på arbetstid - en podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa som du kan lyssna på under arbetstid. Många vårdutbildningar saknar idag utbildningsmoment om sexualitet, trots att den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Podcasten är tänkt som ett stöd för dig att utveckla ditt professionella bemötande i frågor som rör SRHR. Sex på arbetstid är en podcast som riktar sig framförallt till vårdpersonal men kan vara minst lika relevant för patienter och andra yrkesgrupper som möter människor.

Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplade till SRHR - allt från vulvasmärta och läkemedelspåverkan på lust och förmåga till oönskad sexualitet och normer kring kön och sexualitet. I varje avsnitt finns också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet.

Sex på arbetstid görs av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Programledare är Elin Klingvall, Jennie Fessé och Anna Skoglund. Exekutiv producent är Malin Holgersson. Ansvarig utgivare är Karin Rasper, enhetschef Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Du hittar Sex på arbetstid där poddar finns, eller här på sajten