Mycket mensvärk är inte ok! - information om endometrios

Illustration från Socialstyrelsens material

Mycket mensvärk är inte ok! - information om endometrios

Visst edu att svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios? Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt informationsmaterial för att öka kunskapen om endometrios både hos patienter och vårdpersonal. Endometrios drabbar upp till 10% av kvinnor i fertil ålder, vilket motsvarar ungefär 250 000 personer i Sverige. Många som lider får inte rätt vård tillräckligt snabbt, bland annat eftersom kännedomen om sjukdomen är låg. 

Informationsmaterialet innehåller film, affisch och broschyrer som kan beställs eller laddas ner kostnadsfritt till din verksamhet här.