Nytt material för dig som möter ensamkommande barn och unga

Nytt material för dig som möter ensamkommande barn och unga

RFSU Göteborg har tagit fram det nya materialet Prata sex och relationer som riktar sig till yrkesverksamma som möter ensamkommande barn och unga. Materialet innehåller olika metoder för att leda gruppsamtal med unga om sex och relationer och är grundat i RFSU:s normkritiska, antidiskriminerande och bejakande förhållningssätt.

Prata sex och relationer består av en metodhandledning med sju metoder på olika teman. Till övningarna hör faktarutor med den grundläggande kunskap som behövs för att kunna leda samtalet och svara på de frågor som brukar dyka upp. I slutet av övningarna finns tips på vad man kan tänka på eller säga för att göra samtalet relevant och meningsfullt för så många deltagare som möjligt oavsett exempelvis kön, sexualitet och bakgrund.  Även om materialet riktar sig till yrkesverksamma som möter ensamkommande barn och unga kan det användas även i andra verksamheter.

Du kan ladda ner materialet som pdf och läsa mer här.