Sveriges första SRHR-buss invigd

Sveriges första SRHR-buss invigd

Nu rullar Sveriges första buss för sexuell hälsa på vägarna i Västra Götaland. Syftet med bussen är att tillgängliggöra begreppet SRHR och här kan vemsomhelst bland annat att få hjälp med provtagning för könssjukdomar, cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning.

Alla besök i bussen är kostnadsfria och vänder sig till alla invånare i alla åldrar i Västra Götalandsregionen. Bussen, som är den första i sitt slag i Sverige, kommer att samarbeta med lokala mottagningar runt om i Västra Götaland. Den kommer också att finnas på plats vid olika evenemang, till exempel under Pride och andra festivaler.

SRHR-bussen drivs av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum som har ett tätt samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.