Utbildning: SRHR på vårdcentral

Utbildning: SRHR på vårdcentral

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa anordnar en utbildning om SRHR med fokus på provtagning, anamnes och smittspårning. Du kan välja att delta på plats eller via länk. 

Korrekt hiv/STI-provtagning och -handläggning är av stor betydelse utifrån ett smittskyddsperspektiv och är också en rättighetsfråga. Forumet riktar sig i första hand till dig som möter patienter inom primärvården, men även andra intresserade är välkomna. Under eftermiddagen kommer du få möjlighet att utveckla din professionella roll inom området SRHR. 

För mer information och anmälan, se inbjudan nedan.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Datum och tid: 17 april kl. 13:00-16:00