Ny granskning av sex- och samlevnadsundervisningen

Ny granskning av sex- och samlevnadsundervisningen

Under 2017 har Skolinspektionen granskat sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor. Granskningen visar bl.a. att många lärare tycker att det är svårt att undervisa i ämnet. Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. 

I rapporten som släpptes idag listar Skolinspektionen de viktigaste iakttagelserna som gjorts under granskningen:

  • Lärarna behöver stöd och verktyg
  • Undervisning är ämnesintegrerad men samsyn och koppling till värdegrunden saknas
  • Undervisningen är ojämnt fördelad
  • Elevhälsans kompetens tas inte tillvara i arbetet
  • Bara hälften av eleverna görs delaktiga
  • Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor

Du hittar rapporten i sin helhet här.
Läs Skolinspektionens pressmeddelande här.