RFSU Göteborgs nya metodmaterial om hiv

RFSU Göteborgs nya metodmaterial om hiv

RFSU Göteborg har tagit fram ett material som handlar om hiv både ur ett medicinskt och socialt perspektiv, samt om hiv och säkrare sex. Materialet är framtaget för informatörer inom RFSU, men går att använda av alla som vill undervisa eller föreläsa om hiv.

Materialet innehåller förslag på metoder och olika upplägg för hur dessa kan användas. Flera av metoder är användbara både för vuxna och ungdomar och kan modifieras för att passa olika rum och deltagarantal. Materialet ger också en teoretisk bakgrund till att förstå hiv ur ett antidiskriminerande perspektiv. 

Ladda ner materialet som pdf nedan.