Gonorré ökar i Sverige

Gonorré ökar i Sverige

Det blir allt vanligare med gonorréinfektioner som inte går att behandla med traditionell antibiotika. Från att tidigare ha legat på samma höga nivå som klamydia gör idag, ca 37 000 fall om året, minskade gonorrén kraftigt under 1980-talet. De senaste åren har dock antalet personer som får gonorré ökat och är idag en allt vanligare sexuellt överförd infektion. Den största ökningen av gonorré sker i ungdomsgrup- pen 15-29 år och de flesta får gonorréinfektionen i Sverige. Gonorré orsakas av en bakterie och överförs vid oskyddat sex.

Med anledning av att gonorré nu ökar har Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell häls tagit fram en broschyr med aktuell information. Broschyren riktar sig både till patienter och vårdgivare. 

Du kan ladda ner broschyren som pdf nedan.