Kurs: Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

Kurs: Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten håller i en tematräff som ska ge fördjupad kunskap om sex- och samlevnadsundervisning i särskolan. Under kurstillfällen gås ämnet igenom men en stor del av träffen bygger även på diskussioner och samtal kring erfarenheter från den egna undervisningen.
Anmäl dig idag, det finns ett fåtal platser kvar.

Datum och tid: 15 mars, 13:00-16:00
Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Växjö
Sista anmälningsdag är 2 februari

Läs mer och anmäl dig här