Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet

Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sammanställt rapporten Fokus 17 som handlar om ungas etablering i samhället. Rapporten visar att de flesta unga har en problemfri väg till arbetslivet. Dock har bland andra unga hbtq-personer generellt sett svårare att etablera sig i arbetslivet än andra. Delraport 3 fokuserar på situationen för unga hbtq-personer. Det handlar både om svårigheter att få ett jobb och att känna att de kan vara kvar på jobbet. Unga hbtq-personer har också större erfarenhet av långtidsarbetslöshet än andra unga. Du hittar delprapporten här