Skolverket stöttar skolan i #metoo-arbetet

Skolverket stöttar skolan i #metoo-arbetet

#metoo-debatten har synliggjort att sexuella trakasserier och övergrepp fortfarande förekommer i skolan. För att stötta skolor att ta sitt ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar har Skolverket nu samlat en mängd material som kan vara användbart i arbetet. På Skolverkets hemsida hittar du information om lagstiftning, webbaserad kompetensutveckling, stödmaterial, forskning och undervisningstips.