Hem > Nyheter > Sexit lanserar nytt material

Sexit lanserar nytt material

Sexit lanserar nytt material

Projektet Sexit - samtal för bättre sexuell hälsa, lanserar nu sitt nya Sexitmaterial som riktar sig till verksamheter som vill bli bättre på att fånga upp personer som är sexuellt risktagande eller riskutsatta när det kommer till STI, oplanerade graviditeter och sexuellt våld. 

Sexit består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet

Metoden har tagits fram av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med flera ungdomsmottagningar och professionella. Du hittar materialet och kan läs mer om projektet här. 

Hälso- och sjukvård Metoder Utbildningar