Hem > Om SRHR.se

Om SRHR.se

Media: 

Om SRHR.se

 

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas information om och material från några av våra projekt samt stöd för hur du kan arbeta utifrån SRHR-perspektiv. 

SRHR.se är ett samarbete mellan Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen (KSH) och Göteborgsregionens (GR) avdelning Utbildning. Samarbetet är unikt på flera sätt: dels för att de båda verksamheterna hör till olika politiska organisationsnivåer (region respektive kommunalförbund) och dels för att det innebär en förening mellan två kunskapsområden (vård och skola). 

Vår gemensamma utgångspunkt är att våra organisationers samlade kompetenser och perspektiv ska komplettera och berika varandra. Genom att samverka har vi också goda möjlighet att nå ut med ett samlat budskap till olika målgrupper. 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i uppdrag att förebygga STI (sexuellt överförda infektioner), hiv, oönskade graviditeter och hepatiter inom Västra Götalandsregionen. Enhetens arbete baseras på ett rättighetsperspektiv där sexuell och reproduktiv hälsa är en självklar del i ett gott liv.

KSH arbetar med att utveckla strategier och handlingsplaner samt med projektföljning, verksamhetsutveckling, forskning och utvärdering. Grundläggande för enhetens arbetssätt är ett nära och förtroendefullt nätverksarbete med idéburna organisationer, hälso- och sjukvård, kommuner och andra regionala kunskapscentrum. 

Göteborgsregionen (GR) avdelning utbildning verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Arbetet sker både på en övergripande nivå med t.ex. genomlysningar av skolkommuner, och på praktisk nivå med utbildningsinsatser och framtagandet av upplevelsebaserade spel och metodmaterial.

GR Utbildning är en del av Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. GR driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.

Tillgänglighet på SRHR.se

Ta del av vår tillgänglighetsrapport här.