Länkar

Myndigheter och Organisationer

Myndigheter

 

1177 Vårdguiden - Sex och relationer

Adlongruppen - Landsting i samverkan kring sexuell hälsa

Barnafrid, nationellt kunskapscenter med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Våldtäkt och sexualbrott


Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Hedersförtryck.se, informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck

Lafa - enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting


Malmö stads arbete med sexuell hälsa

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Hälsa och utsatthetFolkhälsomyndigheten - Sexualitet och reproduktiv hälsa

Nationellt centrum för kvinnofrid, nationellt expertcentrum för kvinnofrid

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Preventell, nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet

Skolverket - Sex och samlevnad

Socialstyrelsen - Sex mot ersättning

Socialstyrelsen - Abort

Socialstyrelsen - Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor

Socialstyrelsen- orosanmälan vid misstanke om att barn far illa

SRHR-tolkar i Västra Götalandsregionen

UMO - din ungdomsmottagning på internet

Västsvensk portal om våld i nära relationer- för yrkesverksamma och utsatta

 

Ideela organisationer

Brottsofferjouren, organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka

FSUM, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar

Föreningen storasyster, förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Pegasus, verksamhet som riktar sig till personer som är 15-25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning


Positiva Gruppen Väst - förening för alla hivpositiva och alla som är engagerade i kampen mot hiv


Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)


Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL)

Riskförbundet Noaks Ark, organisation för att förebygga hiv och att stödja smittade, sjuka och deras närmaste

Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Sexperterna

Stiftelsen Allmänna Barnhuset - Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Tjejjouren

Terrafem, nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

Ungdomförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL Ungdom)

Unizon, riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Kampanjer

Vi lever alla med hiv
En kampanj av World Aids Day-nätverket i Västra Götaland

Hiv idag
Folkhälsomyndighetens nationella kampanj för att öka kunskapen om hiv bland allmänheten

Hiv idag - Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården 
Folkhälsomyndighetens kampanjsida för hälso- och sjukvårds personal

World Aids Day 
Internationell kampanj den 1 december för att uppmärksamma hiv och aids

West Pride
En årlig kulturfestival i Göteborg som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur

Klamydiamåndagen
Ett kampanj av Stockholms läns landsting och Folkhälsomyndigheten som syftar till att öka klamydiatestning

Barnvagnsmarschen
En årlig marsch arrangerad av RFSU för att uppmärksamma mödradödlighet