Hem > Våra projekt och material > SRHR på SFI

SRHR på SFI

SRHR på SFI

En av de viktigaste arenorna för att nå personer som invandrat från andra länder och har vistats kort tid i Sverige är skolor som anordnar SFI-undervisning (svenska för invandrare). I vårt projekt SRHR på SFI har vi utvecklat processutbildningar för arbetslag kring att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i både språkundervisningen och likabehandlingsarbetet. Inom ramen för projektet har undervisningsmaterialen Hur säger man? och Hur gör man? tagits fram för att användas i sex- och samlevnadsarbetet med elever som studerar SFI. 

Just nu revideras dessa material och en ny version av Hur gör man? finns att ladda ner här på sidan. Den nya versionen heter Hur gör jag? och planen är att under hösten släppa materialet Hur säger jag? som är den uppdaterade versionen av Hur säger man?

Kontakt: pedagogisktcentrum@grkom.se