Hem > Våra projekt och material > SRHR på SFI

SRHR på SFI

Media: 

SRHR på SFI

En av de viktigaste arenorna för att nå personer som invandrat från andra länder och har vistats kort tid i Sverige är skolor som anordnar SFI-undervisning (svenska för invandrare). I vårt projekt SRHR på SFI har vi utvecklat processutbildningar för arbetslag kring att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i både språkundervisningen och likabehandlingsarbetet. Inom ramen för projektet har undervisningsmaterialen Hur säger man? och Hur gör man? tagits fram för att användas i sex- och samlevnadsarbetet med elever som studerar SFI. Hur gör man har uppdaterats och heter numera Hur gör jag?. 

Kontakt: sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se