Hem > Våra projekt och material > SRHR i skolan

SRHR i skolan

Media: 

SRHR i skolan

Vi arbetar kontinuerligt fram nya metodmaterial för klassrummet och ger även processtöd till skolor och andra pedagogiska verksamheter. SRHR-perspektivet stämmer väl överens med skolans uppdrag om obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning och att vara en inkluderande miljö för alla; oavsett funktion, ålder, trosuppfattning, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexualitet. Forskning visar också att skolans sexualundervisning har avgörande betydelse för unga människors sexuella och generella hälsa. Det som ger bäst effekt är den undervisning som är läroplansbaserad, lärarledd och som ges över tid. Det förutsätter att lärarna har den kompetens de behöver och att undervisningen har en genomtänkt organisation och struktur. Skolan är därför en nyckelaktör och en mycket viktig arena för arbete med SRHR. Vi erbjuder olika typer av metodmaterial och processtöd, både genom sex- och samlevnadsundervisning riktat till elever och kompetensutveckling för personal och organisation.   

Kontakt: srhr@goteborgsregionen.se