Hem > Sex unga skolans roll, > Våra projekt och material > Sexualitet, unga och skolans roll

Sexualitet, unga och skolans roll

Media: 

Sexualitet, unga och skolans roll

Årets konferens Sexualitet, unga och skolans roll kommer att ske digitalt onsdagen den 3 november 2021.

Tema: Hur arbetar vi med sexualitet, samtycke och relationer utifrån de reviderade läroplanerna?

Klicka här för att läsa hela programmet.

Klicka här för att anmäla dig.

I de reviderade läroplanerna, som träder i krafthöstterminen 2022, byter kunskapsområdet sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Tonvikt läggs på att alla som arbetar i skolan ska utgå ifrån ett normmedvetet förhållningssätt och att kunskaper om sexualitet, relationer och samtycke samt hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas kontinuerligt under elevernas utbildning.

Årets konferens har förändringarna i läroplanerna som utgångspunkt och innehåller såväl föreläsningar i helgrupp, som valbara seminarier med möjlighet till särskild kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. Förhoppningen är att du som deltar ska få ökad kunskap om olika aspekter av sex, samtycke och relationer, och därmed en ökad trygghet i att arbeta vidare med frågorna.

Konferensen hålls digitalt och vi hoppas att det kommer att ge fler möjlighet att delta. Målsättningen är att vi ska kunna mötas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Detta vill vi förstås fortsätta göra fler dagar om året och därför lanserar vi en ny digital plattform, genom vilken skolpersonal kan mötas och få tillgång till kunskap och material om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi berättar mer om detta på konferensen.

Varmt välkommen!