Hem > SEXIT > Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för SEXIT är primärt ungdomsmottagningar men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdoms psykiatrin använder verktyget. 

SEXIT 3.0 har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

SEXIT Bild- och språkstöd - beställningsbart för hela landet 

SEXIT Bild- och språkstöd är ett kommunikationsstöd att använda i mötet med en besökare som har behov av sådant. SEXIT Bild- och språkstöd finns i en version på lättare svenska samt i ytterligare fem versioner där både svenska och ett annat språk finns med (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska). I anslutning har vi även tagit fram en väntrumsaffisch med information på respektive språk. Materialen finns som pdf-filer längre ner på sidan samt är beställningsbara på Marknadsplatsen för verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Mottagningar i resten av landet kan maila per.a.persson@vgregion.se om man vill beställa tryckta exemplar av bild- och språkstödet till självkostnadspris. 

SEXIT Nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev finns för den som vill hålla sig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut 2ggr/år. Anmäl dig till nyhetsbrevet på länken längre ner på sidan, där finns även redan utkomna nyhetsbrev.

SEXIT Online på 1177 Vårdguiden och direkt i app för digitala besök

SEXIT finns i digitalt format via tjänsterna 1177 Formulär och 1177 Stöd och behandling. Tjänsterna innebär att besökaren loggar in med bankID på 1177.se och fyller i SEXIT digitalt inför ett bokat besök (online eller fysiskt besök). Så snart besökaren har svarat på frågorna kan vårdgivaren se svaren via administratörssidan och därmed vara väl förberedd inför besöket. Det finns även möjlighet att enkelt ta fram anonymiserad statistik från tjänsten. Tjänsterna är tillgängliga för alla mottagningar i Sverige som är anslutna till respektive tjänst. Mottagningar som vill använda SEXIT online ska först vara utbildade i SEXIT. En annan möjlighet är att ha SEXIT direkt i appen för digitala besök. Maila till sofia.hammarstrom@vgregion.se om ni önskar börja använda SEXIT Online.

SEXIT i skolan - vi söker skolor!

SEXIT används på vissa skolor som en del av hälsosamtalet i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Att använda SEXIT på detta sätt är utvärderat genom intervjuer med skolsköterskor i en examensuppsats på specialistsjuksköterskeprogrammet - skolsköterska, vid högskolan i Skövde. Det har även studerats hur elever svarat på SEXIT, samt deras attityder till SEXIT i en mindre utvärdering. Du kan ta del av resultaten via en inspelad föreläsning från konferensen Sex, unga och skolans roll. Att sprida SEXIT som ett gott exempel på hur man kan arbeta inom elevhälsan kräver dock mer studier på området, därför är ett större forskningsprojekt planerat i samarbete med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Ansvarig för detta arbete är Jennie Fessé, leg. psykolog, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och doktorand på psykologiska institutionen, GU. Kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se om du har frågor eller är intresserad av att delta i den kommande forskningen.

Vill ni börja med SEXIT? 

Vi erbjuder intresserade mottagningar och verksamheter att börja med SEXIT. Vi avråder ifrån att använda verktyget på egen hand utan kontakt med ansvariga, eftersom vi önskar ha viss kontroll över hur verktyget används. Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår specialframtagna endagsutbildning och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om SEXIT och hur verktyget fungerar. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT i dokumentet nedan. Du kan även lyssna på ett avsnitt av podden Sex på arbetstid med tema SEXIT. Allt material är fritt tillgängligt men får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. 

Nästa utbildningstillfälle

Nästa SEXIT-utbildning för elevhälsopersonal sker digitalt den 18 november 2021. Nästa Catch-up utbilding för Ungdomsmottagningspersonal som är nyanställd eller missat utbildningen är den 29 november 2021. Anmälan sker genom VGRs lärportal: https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=1925   Om man inte är anställd i VGR behöver man skapa ett konto innan man loggar in och kan anmäla sig. Gå då in på länken ovan, klicka "Logga in" och sedan på "Skapa konto".

Är ni en hel mottagning eller flera skolor/elevhälsoteam som ska gå utbildning är det bättre att ni kontaktar oss och beställer en egen utbildning.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt:  per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27 (operativt ansvarig), sofia.hammarstrom@vgregion.se (övergripande projektledare och med dr.), jennie.fesse@vgregion.se (ansvarig för SEXIT i elevhälsan och doktorand)

Publicerad forskning om SEXIT 

Hammarström S. Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics [Doktorsavhandling]. Linköpings universitet; 2021. 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1581343/PREVIEW01.png

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019 Feb 7:1-9. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815.

Hammarström S, Lindroth M, Nilsen P, et al. Staff’s experiences of a pilot implementation of the SEXual health Identification Tool for assessing sexual ill health among visitors to Swedish youth clinics: A focus group study. Sexual & Reproductive Healthcare. 2021;29:100643. DOI: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100643.