Hem > SEXIT > Sexit - Samtal för bättre sexuell hälsa

Sexit - Samtal för bättre sexuell hälsa

Sexit - Samtal för bättre sexuell hälsa

Sexit är ett forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att ungdomar och andra som är särskilt sexuellt riskutsatta eller risktagande ska identifieras och erbjudas relevant stöd. Sexit består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention av STI, oplanerade graviditeter och sexuellt våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men under 2017 kommer även elevhälsa och andra verksamheter använda verktyget. 

Vad projektet erbjuder
Projektet erbjuder intresserade mottagningar och verksamheter att testa Sexit. Vi avråder ifrån att använda verktyget på egenhand utan kontakt med projektledaren, då verktyget fortfarande är under utveckling. Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med Sexit går vår specialframtagna utbildning och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av Sexit handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om projektet och hur verktyget fungerar. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om Sexit här. Allt material är fritt tillgängligt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt:  per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27 (operativt ansvarig), sofia.hammarstrom@vgregion.se (doktorand)