Hem > SEXIT > Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men även elevhälsa och barn- och ungdoms psykiatrin pilottestar verktyget. 

Den senaste versionen av SEXIT (SEXIT 3.0) har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

 

SEXIT nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev finns för den som vill hålla sig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut 2ggr/år. Anmäl dig till nyhetsbrevet på länken längre ner på sidan. Där finns även redan utkomna nyhetsbrev.

 

Vill ni börja med SEXIT? 

Vi erbjuder intresserade mottagningar och verksamheter att testa SEXIT. Vi avråder ifrån att använda verktyget på egen hand utan kontakt med ansvariga, eftersom verktyget fortfarande är under utveckling och eftersom vi önskar ha viss kontroll över hur verktyget används. Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår specialframtagna endagsutbildning och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om SEXIT och hur verktyget fungerar. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT i dokumentet nedan. Allt material är fritt tillgängligt men får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med projektledaren. 

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt:  per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27 (operativt ansvarig), sofia.hammarstrom@vgregion.se (projektledare och doktorand)

 

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019 Feb 7:1-9. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815.