Hem > Sex unga skolans roll > Sex, unga och skolans roll 2016

Sex, unga och skolans roll 2016

Sex, unga och skolans roll 2016

Sedan 2008 har Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning, arrangerat den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll under skolans stora fortbildningsvecka, v.44. Konferensen genomförs med olika teman men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sex, unga och skolansroll är kostnadsfri och riktar sig till personal som arbetar med unga inom skola och hälso- och sjukvård i hela Västra Götaland.  

Syftet med konferensen är att främja arbetet med SRHR och vara en arena för kunskapsöverföring mellan hälso- och sjukvården och skolan. Konferensen ger unika möjligheter till kompetensutveckling, fördjupning i metodik och tvärprofessionellt erfarenhetsutbyte mellan exempelvis ungdomsmottagningspersonal, pedagogisk personal, skolledare, elevhälsa och ideella organisationer. 

Programmet består av valbara seminarier och workshops blandat med föreläsningar i plenum, för att alla ska hitta något som känns relevant för just dem. Över 350 deltagare besöker årligen Sex, unga och skolans roll och platserna tar vanligtvis slut inom ett par veckor.

2016 infaller konferensen onsdagen 2/11 under temat: Sex och samlevnad på (o)lika villkor. Att alla unga i samhället har samma rätt till information och service kring SRHR innebär inte att alla ska få det på exakt samma sätt, tvärtom innebär det i stället att vi som professionella har en skyldighet att anpassa våra verksamheter till unga människors olika förutsättningar och behov för att vara säkra på att de kan ta till sig informationen och får sina rättigheter tillgodosedda. Anmälan öppnar i augusti, då det gäller att vara på hugget för att få en plats! Mer information kommer att läggas ut här på hemsidan. "Gilla" gärna srhr.se på Facebook redan nu för att inte missa nya uppdateringar!