Hem > Sex unga skolans roll > Sex, unga och skolans roll 2015

Sex, unga och skolans roll 2015

Sex, unga och skolans roll 2015

För åttonde året bjöd Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning in till heldagskonferensen Sex, unga och skolans roll. Skolan har som uppgift att vara en motvikt till de normer unga möter i samhället – men hur ser de ut och hur gör vi då? Därför valde vi att belysa detta genom temat: Sexualitet i media – stänga av eller sätta på? 

Filmer från konferensen