Hem > Sex unga skolans roll, > Våra projekt och material > Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Sedan 2008 har vi på SRHR.se, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgsregionen (GR), arrangerat den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll.

Konferensen riktar sig till personal som arbetar med unga inom skola och hälso- och sjukvård i hela Västra Götaland. Dagen innehåller föreläsningar, seminarier, utställare och mingel och genomförs i centrala Göteborg. Konferensen har haft olika teman varje år men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sex, unga skolans roll 2019!

Årets Sex, unga och skolans roll kommer äga rum den 30 oktober 2019.

Deltagare från tidigare år har efterfrågat handfasta metoder och tips för att jobba med normmedvetenhet. Temat för årets konferens är därför "Normmedveten sex- och samlevnadsundervisning, hur gör vi?". Genom en normmedveten sex- och samlevnadsundervisning stärks förutsättningarna för att erbjuda alla elever likvärdiga kunskaper om SRHR, så att de i sin tur kan göra informerade val kopplat till sin sexuella och reproduktiva hälsa.

I år var det många som ville delta och konferensen är redan fullbokad!

Vi öppnar nu upp för möjligheten att ställa sig på en reservlista. Skicka ett mail till Lislott.lundahl@goteborgsregionen.se om du är intresserad

Här kan du läsa mer om Sex, unga och skolans roll 2019!

Teman tidigare år

2018: #lärandehälsa

2017: 10-årsjubileum

2016: Sex och samlevnad på (o)lika villkor.

2015: Sexualitet i media – stänga av eller sätta på?

2014: SRHR i samtal och arbete

Klicka in dig via länkarna nedan för att läsa om innehållet i tidigare konferenser, och för att se teman från konferenser längre bak i tiden.

 

Kontakt: sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se

 

Sex, unga och skolans roll 2017 from Göteborgsregionen on Vimeo.