Hem > Sex unga skolans roll, > Våra projekt och material > Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

 

Sedan 2008 har vi på SRHR.se, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgsregionen (GR) arrangerat den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll.

Konferensen riktar sig till personal som arbetar med unga inom skola och hälso- och sjukvård i hela Västra Götaland. Dagen innehåller föreläsningar, seminarier, utställare och mingel och genomförs i centrala Göteborg. Konferensen har haft olika teman varje år men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Teman tidigare år

2019: Normmedveten sex- och samlevnadsundervisning, hur gör vi?

2018: #lärandehälsa

2017: 10-årsjubileum

2016: Sex och samlevnad på (o)lika villkor.

2015: Sexualitet i media – stänga av eller sätta på?

2014: SRHR i samtal och arbete

Klicka in dig via länkarna nedan för att läsa om innehållet i tidigare konferenser, och för att se teman från konferenser längre bak i tiden.

Kontakt: sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se