Hem > Sex unga skolans roll, > Våra projekt och material > Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Media: 

Sex, unga och skolans roll

Nu är årets upplaga av Sex, unga och skolans roll avslutad. Projektgruppen på KSH och Göteborgsregionen vill rikta ett stort tack till alla föreläsare, seminariehållare och - inte minst - alla deltagare.

Konferensen hölls digitalt för första gången och tack vare engagerade deltagare och medverkande präglades dagen av erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning och inspiration, precis som vanligt. Under dagen spelades ett antal föreläsningar och seminarier in. Klicka på länkarna nedan för att se filmerna. Under rubriken Material kan du också ta del av flera av de presentationer som hölls under dagen. 

Andreas Grym: Grooming ur ett polisiärt perspektiv
Hur arbetar polisen för att utreda sexualbrott på nätet? Och vilka förutsättningar krävs för att brotten ska klaras upp? Andreas Grym, polis och utbildad granskare av övergreppsmaterial, arbetar med identifiering av misstänkta och målsägande på it-brottscentrum vid polisen i region Väst.

Charlotta von Mentzer: Att se och möta ungdomar i sexuell riskutsatthet och hur det kan påverka oss som personal
Charlotta von Mentzer är doktorand och barnmorska på Sexualmedicinskt centrum, SMC Pilen. I sitt arbete möter Charlotta personer från 13 års ålder med erfarenhet av sexuella övergrepp och sexuell riskutsatthet i form av sex mot ersättning, människohandel för sexuella ändamål och sex som självskada. Som doktorand forskar hon bland annat om hur behandlare kan påverkas av möten med personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp och sexuell riskutsatthet.

Seminarium: ”Okej, det här kan man också prata om” - skolsköterskors och ungdomars upplevelse av verktyget SEXIT
Sexit är ett verktyg som används för att identifiera och erbjuda stöd till unga som är sexuellt risktagande eller utsatta, eller som har erfarenhet av våld. Verktyget består bland annat av en handbok som används för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor. Under seminariet presenteras resultatet från två intervjustudier: en om skolsköterskors erfarenheter av att använda metoden i hälsosamtalet, samt en om ungdomars upplevelser av Sexit vid besök på ungdomsmottagning. Seminariet leds av Sofia Hammarström, doktorand på Linköpings Universitet och utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) samt Ida Söderquist och Lisen Törnqvist, båda skolsköterskor.

Seminarium: Interaktiv sex- och samlevnads- undervisning - skapa och upplev med Textäventyr 
Göteborgsregionen har under många år arbetat med upplevelsebaserat lärande i form av rollspel och spelbaserat lärande. Med det pedagogiska verktyget Textäventyr kan både elever och skolpersonal skapa och dela interaktiva texter. Under seminariet får du ta del av konkreta exempel på hur verktyget kan användas för att ge eleverna makten att uttrycka sig, skapa och uppleva komplexa dilemman och berättelser som kan stärka skolans SRHR-arbete. Du hittar verktyget på textaventyr.se. Seminariet leds av Henrik Krantz, projektledare på Göteborgsregionen.