Hem > Våra projekt och material > Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Sedan 2008 har vi på SRHR.se, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgsregionen (GR), arrangerat den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll. Konferensen har haft olika teman varje år men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Den genomförs i centrala Göteborg.

 

Den 4/12 2018 anordnade vi, tillsammans med Skolverket, Sex, unga och skolans rolls allra första rikskonferens. Fokus för konferensen var sex- och samlevnadsundervisning som ett verktyg för att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Genom att uppmärksamma frågor om jämställdhet, identitet, sexualitet, normer, genus, känslor och relationer i elevernas vardag byggs en skola där alla känner sig trygga, mår bra, lär sig och utvecklas. Vi ville under konferensen visa på hur hälsa och lärande är beroende av varandra och hur deltagarna i sina olika yrken kan bidra till att stärka den relationen.

 

Klicka här om du vill se presentationerna från Sex, unga och skolans roll 2018. Du kan också gå via länken nedan.

 

Kontakt: sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se

 

Sex, unga och skolans roll 2017 from Göteborgsregionen on Vimeo.