Hem > Sex unga skolans roll, > Våra projekt och material > Sex, unga och skolans roll

Sex, unga och skolans roll

Media: 

Sex, unga och skolans roll

Sedan 2008 har vi på SRHR.se, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgsregionen (GR) arrangerat den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll.

Årets konferens går av stapeln 28 oktober och har temat Att se och tala med unga om sexuell riskutsatthet. I år genomförs konferensen digitalt och är helt kostnadsfri. Som vanligt riktar sig konferensen till personal som arbetar med unga inom skola och hälso- och sjukvård i hela Västra Götaland. Dagen innehåller föreläsningar och valbara seminarier, med bland andra Skolverket och polisen.

Klicka här för mer information, anmälan samt länkar till dagens innehåll.

Teman tidigare år

Sex, unga och skolans roll har haft olika teman varje år men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

2019: Normmedveten sex- och samlevnadsundervisning, hur gör vi?

2018: #lärandehälsa

2017: 10-årsjubileum

2016: Sex och samlevnad på (o)lika villkor.

2015: Sexualitet i media – stänga av eller sätta på?

2014: SRHR i samtal och arbete

Klicka in dig via länkarna nedan för att läsa om innehållet i tidigare konferenser, och för att se teman från konferenser längre bak i tiden.

Kontakt: sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se