Skol metoder

SRHR i skolan

På den här sidan kan du ta del av material som Pedagogiskt Centrum och Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa har tagit fram för skolan. Det rör sig både om metoder som kan användas direkt i undervisningen och om SRHR-lyftet, ett utvecklingspaket för den skola som på ett strukturerat sätt vill lyfta in sex- och samlevnadsundervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill finner du dokumentation från den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll.