Kontakta oss

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR) avdelning Utbildning

Hit vänder du dig med fördel om du har frågor som rör pedagogik, upplevelsebaserat lärande, skolutveckling, undervisningsmaterial eller liknande. Även frågor om webben kan besvaras av oss.

sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se
https://www.goteborgsregionen.se/utbildning

Göteborgsregionen Utbildning
Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg
Postadress: Box 5073, 402 22 Göteborg

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Frågor som handlar om vården eller om ämnes-  och sakinnehållet i det du hittar här på SRHR.se, besvaras med fördel av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 

narhalsan-ksh@vgregion.se 
www.narhalsan.se/ksh

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg