Inspiration, metoder och omvärldsbevakning kring SRHR - för dig som jobbar med unga.

Se filmen om SRHR
S
Sexuell hälsa

handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

R
Reproduktiv hälsa

är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

H
Sexuella rättigheter

innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.

R
Reproduktiva rättigheter

omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.