Metodmaterial

Metodmaterial

Vi arbetar kontinuerligt fram nya metodmaterial för arbetet med SRHR inom olika verksamheter. De publiceras på vår hemsida och är alltid gratis för dig att ladda ner och använda.

För att komma till metodmaterial, besök våra olika projekt från startsidan.

Om inte vi har det du söker så publicerar vi även andras metodmaterial. För att söka efter material kan du besöka Länkar 

Sex unga och skolans roll 2017

Sexit - Samtal för bättre sexuell hälsa

SRHR på HVB

Temapass

Sex, unga och skolans roll 2016

Sex, unga och skolans roll 2008-2013

Sex, unga och skolans roll 2014

Sex, unga och skolans roll 2015

Webbspelet Reslust

SRHR på SFI

Catchup

FF

Mölndal

Borås

Värnamo

Ågrenska

Skaraborg

soph

Material kapitel 6: Onani

Material kapitel 5: Familjeplanering

Material kapitel 4: Hbtq och normer

Material kapitel 2: Sexualitet

Material kapitel 9: Söka vård

Lyckeskolan

Hermods

Testet

I klassrummet

Förhållningssätt till sexualitet och normer

Planering av undervisningen

SRHR i hela organisationen

Vad är SRHR?

SRHR-lyftet som text

Undervisning om fittan och kuken

Undervisning för yngre elever

Undervisning i klassrummet

Sexualitetens beståndsdelar

Systematisering av skolutvecklingsprocessen

Lärprocessen

Förankring av skolutvecklingsprocessen

Fördjupningsmaterial: Övrigt

Material kapitel 8: Lagar och rättigheter

Material kapitel 7: Hiv

Material kapitel 3: Anatomi

Sexuellt överförbara infektioner

SRHR i skolan

Varför SRHR i skolan?

Aktuellt från Smittskydd- Birgitta Arnholm, VGR-

Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter-Malte Sundberg, MUCF

Konferencier Micke Gunnarsson-

Jämlikhetseffekten-Julia Karlsson, Make Equal

Så funkar sex! - om att skapa tillgänglig sexualupplysning -Karolin Kalle Röcklinger, forum SKILL

Varför SRHR i skolan h.264 2013 10 14 MASTER

Varför inkludera SRHR på SFI?

Förankring av skolutvecklingsprocessen h.264 2013 10 14 MASTER

Vad är SRHR?

Lärprocessen h.264 2013 10 21 MASTER

SRHR i hela organisation

Systematisering av skolutvecklingsprocessen h.264 2013 10 14 MASTER

Planering av undervisningen

Planering av undervisningen h.264 2013 10 22 MASTER

Förhållningssätt till sexualitet och normer

I klassrummet

Undervisning om fittan och kuken h.264 2013 10 14 MASTER

Undervisning i klassrummet h.264 2013 10 14 MASTER

Undervisning för yngre elever h.264 2013 10 22 MASTER

hiv och STI h.264 2013 10 14 MASTER

Sexualitetens beståndsdelar h.264 2013 10 22 MASTER